Zatvori
banner
(0) proizvoda
Nemate proizvoda u košarici
SVE KATEGORIJE
  Filteri
  Preferences
  Pretraga

  Pravila nagradnog natječaja "Klikni na domaće"

  PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Klikni na domaće“

  ČLANAK 1. OSNOVNI PODACI O PRIREĐIVAČU I NATJEČAJU

  1. Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom Klikni na domaće (u nastavku: Natječaj), je HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, OIB: 87311810356 (u nastavku: HP - Hrvatska pošta d.d. ili Priređivač).

  2. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promocije asortimana domaćih proizvoda dostupnih u Internet trgovini Žuti klik na internetskim stranicama www.žutiklik.hr, koja je opisana i regulirana Općim uvjetima poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP - Hrvatske pošte d.d. za narudžbe putem internetskih stranica, elektroničke pošte i telefona (dalje u tekstu: Opći uvjeti), koji su objavljeni na internetskoj stranici Priređivača www.žutiklik.hr.

  3. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook (www.facebook.com; u daljnjem tekstu Facebook), niti je povezan s Facebookom. Facebook nije odgovoran za promociju i promidžbu Natječaja na Facebook stranicama niti ima veze s istim te ga se oslobađa svake odgovornosti u odnosu na zahtjeve sudionika Natječaja.

  ČLANAK 2. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

  1. Nagradni natječaj „Klikni na domaće“ započinje 4. prosinca 2018. godine i traje do 22. prosinca 2018. godine, u 3 kruga.

  Prvi krug nagradnog natječaja traje od 4. prosinca do 9. prosinca 2018., u 23:59 h.

  Drugi krug nagradnog natječaja traje od 11. prosinca do 16. prosinca 2018., u 23:59 h.

  Treći krug nagradnog natječaja traje od 18. prosinca do 22. prosinca 2018., u 23:59 h.

  2. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na Facebook stranici https://www.facebook.com/ZutiKlik/.

  ČLANAK 3. PRAVILA NATJEČAJA

  1. Ova pravila Natječaja (u nastavku: Pravila) bit će objavljena na internetskoj stranici na Facebook stranici https://www.facebook.com/ZutiKlik/.

  2. Sudjelovanjem u Natječaju, svaki sudionik (kako je pojmovno određeno u članku 4. ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

  3. Priređivač pridržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Facebook stranici https://www.facebook.com/ZutiKlik/.

  ČLANAK 4. SUDIONICI NATJEČAJA

  1. Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji je korisnik Facebooka i koji prihvati pravila Facebooka, te uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju objavljene na Facebook stranici Žutog klika (https://www.facebook.com/ZutiKlik/).

  2. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. 

  ČLANAK 5. NAČIN SUDJELOVANJA

  1. Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju korisnici Facebooka moraju na stranici Žutog klika na Facebooku https://www.facebook.com/ZutiKlik/, u komentaru na objavu ponuditi odgovor. Svaki sudionik ima pravo na jedan (1) odgovor.

  2. Prvi krug: sudionici nagradnog natječaja za pravilno sudjelovanje trebaju u komentaru na objavu prvog kruga nagradnog natječaja objaviti kako liječe prehladu domaćim proizvodima.

  3. Drugi krug: sudionici nagradnog natječaja za pravilno sudjelovanje trebaju u komentaru na objavu drugog kruga nagradnog natječaja poslati sliku svoje zimnice.

  4. Treći krug: sudionici nagradnog natječaja za pravilno sudjelovanje trebaju u komentaru na objavu trećeg kruga nagradnog natječaja objaviti recept za jelo po izboru, koji će uključivati najmanje 3 proizvoda iz kategorije Klikni na domaće – Proizvodi naših sela.

  ČLANAK 6. DISKVALIFIKACIJA

  Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  - ako sudionik prekrši ova Pravila,

  - ako je odgovor uvredljivog ili vulgarnog sadržaja,

  - ako odgovor na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa vjerska ili politička uvjerenja,

  - u drugim slučajevima za koje organizator procijeni da zahtijevaju diskvalifikaciju sudionika.

  ČLANAK 7. ODABIR DOBITNIKA

  Odabir dobitnika u nagradnom natječaju Klikni na domaće će biti na temelju najkreativnijeg odgovora ili najljepše slike u svim krugovima. Pregled prikupljenih odgovora će obaviti komisija Žutog klika, koja se sastoji od 3 člana (Vanja Balley, Mladen Rakas i Petra Šesnić). Odluka komisije je konačna, a žalba na odluku nije moguća.

  ČLANAK 8. NAGRADE I REZULTATI NATJEČAJA

  1. Nagrade će u svakome krugu osvojiti 3 sudionika koji prvi napišu najkreativnije odgovore ili prilože najljepšu sliku na postavljeno pitanje ili zadatak. Nagradni natječaj će imati tri (3) dobitnika po nagradnom pitanju.

  2. Prvi krug: Priređivač nagrađuje prva tri najkreativnija sudionika. Dobitnici će biti objavljeni u komentaru na objavu nagradnog natječaja Facebook stranice Žutog klika 10. studenog 2018. u 12:00 h.

  1. nagrada: Poklon paket s domaćim proizvodima.

  2. nagrada: Žuti klik ruksak i majica.

  3. nagrada: Poklon bon u vrijednosti 50 kn za kupnju na web shopu Žuti klik.

  3. Drugi krug: Priređivač nagrađuje prva tri sudionika koja pošalju najljepšu sliku domaće zimnice. Dobitnici će biti objavljeni u komentaru na objavu nagradnog natječaja Facebook stranice Žutog klika 17. studenog 2018. u 12:00 h.

  1. nagrada: Poklon paket s domaćim proizvodima.

  2. nagrada: Žuti klik ruksak i majica.

  3. nagrada: Poklon bon u vrijednosti 50 kn za kupnju na web shopu Žuti klik.

  4. Treći krug: Priređivač nagrađuje prva tri najkreativnija sudionika. Dobitnici će biti objavljeni u komentaru na objavu nagradnog natječaja Facebook stranice Žutog klika 24. studenog 2018. u 12:00 h.

  1. nagrada: Poklon paket s domaćim proizvodima.

  2. nagrada: Žuti klik ruksak i majica.

  3. nagrada: Poklon bon u vrijednosti 50 kn za kupnju na web shopu Žuti klik.

  5. Sudionici u ovom Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima.

  6. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

  ČLANAK 9. PREUZIMANJE NAGRADE

  1. Priređivač će imena i prezimena dobitnika (u obliku u kojem su navedeni na Facebook profilu) objaviti javno u postu na Žuti klik Facebook stranici.

  2. Imena dobitnika koji osvajaju nagrade, bit će objavljeno na stranici https://www.facebook.com/ZutiKlik/.

  3. Za preuzimanje nagrade, dobitnici se moraju javiti Facebook stranici Žuti klik https://www.facebook.com/ZutiKlik/ privatnom porukom kako bi ostavili podatke za dostavu nagrade.

  4. Ako dobitnici ne dostave svoju adresu privatnom porukom u roku 72 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od postavljanja obavijesti.

  5. Dobitnicima će nagrada biti poslana poštom na adresu koju su dali u privatnoj poruci Žutom kliku nakon objave dobitnika. Priređivač snosi troškove poštarine.

  6. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitniku.

  ČLANAK 10. PREKID NATJEČAJA

  Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, te u tom slučaju Priređivač se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. 

  ČLANAK 11. PRIHVAĆANJE PRAVILA

  1. Sudionik Natječaja prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

  2. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila.

  3. O promjenama u Pravilima Priređivač će obavijestiti sudionike objavom na Facebook stranici  https://www.facebook.com/ZutiKlik/.

  ČLANAK 12.  TUMAČENJE PRAVILA

  Priređivač Natječaja zadržava isključivo pravo tumačenja ovih Pravila s obzirom na uvjete određene ovim Pravilima.

  ČLANAK 13. OGRANIČENJA I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

  1. Priređivač se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile) ili ako ne bude u mogućnosti ispuniti obveze zbog pogrešnih ili nedostatnih osobnih podataka sudionika zbog kojih ne bude moguće sa sigurnošću utvrditi njegov identitet.

  2. Eventualne sporove između Priređivača i bilo kojeg sudionika ili dobitnika nagrada proizašlih iz ovih Pravila pokušat će se riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

  ČLANAK 14.KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA

  1. Sudionik prihvaćanjem ovih Pravila natječaja izjavljuje da pristaje na obradu svojih osobnih podataka od strane Priređivača natječaja isključivo u svrhe opisane PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA „Klikni na domaće“. 
  2. Sudionik prihvaćanjem ovih Pravila natječaja izjavljuje da pristaju na to da s njima prema potrebi kontaktira Priređivač natječaja telefonom, elektroničkom poštom ili na drugi način, a isključivo u svrhu provođenja ovog Natječaja. 
  3. Osobni podaci sudionika Natječaja bit će obrađivani isključivo od strane HP - Hrvatske pošte d.d. i djelatnika koji sudjeluju u realizaciji natječaja, te će biti obrađivani do predaje i uručenja nagrade. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima. 
  4. Ukoliko sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, a prigovor na obradu osobnih podataka službeniku za zaštitu podataka na adresu: zastitaosobnihpodataka@posta.hr i Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb. 

  HP – Hrvatska pošta d.d. 

  Izvršna direktorica

  Ureda za korporativni marketing i razvoj

  Marijana Miličević

   

  Preuzmite dokument u PDF formatu: Pravila nagradnog natječaja "Klikni na domaće"